kumpulan pupujian untuk paara nabi islam

Upi Asmara Sakti 0

Nubuat Datangnya Nabi Muhammad SAW Dalam Veda

...Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju, mengingat dalam Alquran memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa kedatangan nabi Muhammad sebenarnya sudah diberitakan dalam kitabsuci pendahulunya, seperti Taurat dan... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Menguak Kembali Misteri Tanah Para Nabi

...Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua . Untuk kelanjutan artikel saya tentang bangsa – bangsa awal dunia , para Nabi awal serta kaitannya dengan... [...]
Upi Asmara Sakti 8

Proses Menjadi Imam Mahdi

...ayat didalam Alqur’an yang menceritakan tentang Imam Mahdi. Ummat islam tahu tentang Imam Mahdi, dajjal dan turunnya nabi Isa hanya melalui hadist nabi Muhammad. Ummat islam terpecah belah menjadi beberapa... [...]
Upi Asmara Sakti 102

Tanah Jawa Merupakan Negeri Para Nabi?

...sebagai konsultannya, pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus Nabi Musa yang menjadi rujukan Nabi Muhammad? Inilah cerdasnya Bani Israel yang telah berhasil menusuk jantung aqidah ummat Islam melalui hadits2 palsunya hingga... [...]
Upi Asmara Sakti 20

Kilasan Sejarah Mengenai Kesultanan Majapahit

...masa awal Islam di Nuswantara. Yakni dari masa Gusti Kangjeng Nabi SAW masih hidup, setidaknya hingga era akhir Singasari (1292). Mungkin tulisan ini akan disusun kemudian setelah buku ini dianggap... [...]
Upi Asmara Sakti 7

Pengaruh Wahhabi Dalam Islam

...bid’ah yang dilakukan oleh kaum Muslim, Saudi-Wahhabi telah mengejutkan seluruh dunia Islam pada 1801, dengan tindakan brutal menghancurkan dan menodai kesucian makam Imam Husein bin Ali (cucu Nabi Muhammad Saw)... [...]
Upi Asmara Sakti 10

Kemunculan Satrio Piningit

...kelangsungan hidupnya, karena itulah nabi Hidir disebut juga sebagai nabi yang mengatur rezki manusia. Sebelum manusia mengenal agama langit (yahudi, nasrani dan islam), manusia belum mengenal sebutan Allah. Manusia hanya... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Kisah Tentang Nabi Syith

...sebagai salah satu dari nabi-nabi dalam Islam. Ia juga termasuk guru Nabi Idris yang pertama kali mengajarkan baca-tulis, ilmu falak, Menjinakkan kuda dan lain-lain. Pengarang kitab Qasas al-Anbiya (hal. 59)... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Hikmah Kisah Nabi Yusuf ‘Alaihi Ssalam

...Di dalam Al Quran banyak sekali kisah yang dikisahkan Allah, utamanya kisah Nabi-Nabi. Adapun kisah-kisah dalam Al Quran tujuannya bagi yang membacanya bukan hanya sekadar untuk enak didengar,... [...]
1 2 3