perkataan sunan kali jaga

Upi Asmara Sakti 32

Dialog Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga dan Sabdo Palon

...Disini di ceritakan Bagaimana Prabu Brawijaya , Sunan Kalijaga dan SABDO PALON… Sebuah awal…akan di mulainya Kehancuran Jawa yang akan datang…yang sekarang sudah mulai terbukti kebenarannya… Prabu Brawijaya... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Pembunuhan Habil Oleh Qabil

...petani. Perkataan Hawa “Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN” tidak boleh diterima atau diartikan secara harfiah oleh karena dibalik kalimat itu ada pesan Tuhan yang tersembunyi untuk... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Siapakah Setan?

...jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).” (Al-An’am: 112) (Dalam ayat ini) Allah menjadikan setan dari jenis manusia, seperti halnya setan dari jenis... [...]
Upi Asmara Sakti 2

Senjakala Majapahit, Serangan Girindrawardhana

...sosok yang sama dengan tokoh Sunan Giri, seorang ulama muslim anggota Walisanga. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Yamin, seorang tokoh Indonesia yang dikenal sebagai Majapahit-sentris. Muhammad Yamin menyatakan... [...]
Upi Asmara Sakti 1

Lima Nama Indonesia pada Zaman Dahulu

...nama baru ini, oleh karena ia jijik mendengar nama Nederlandsch Indie yang diberikan oleh Belanda itu. Adapun asal usul perkataan tersebut ialah berasal dari perkataan “Insulair”, “Insula” dan “Indus”. Insula... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Indonesia Masuki Zaman Kalabendu

...sebuah karya berjudul “Jangka Jayabaya”. Bahkan era sebelum Ranggawarsita pun — yakni Sunan Kalijaga (1450-1546) juga menafsirkan melalui tanda-tanda. Tampaknya bangsa ini, tidak hanya Wong Jowosaja, sangat akrab dengan tembang... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Misteri Pertapaan Leluhur Para Pandawa

...Sang Hyang Wenang (Wening) dan sedikit ke bawah pertapaan Eyang Ismaya. Eyang Sakutrem (Satrukem) di sendang di kaki gunung “Sangalikur” sebelah timur. Eyang Lokajaya (Guru Spirituil Kejawen Sunan Kalijaga, menurut... [...]
Rangga Wisesa Dharmapala 0

Legenda Asal Muasal Gunung Lawu

...Dalem, dan Sabdopalon moksa di Harga Dumiling. Tinggallah Sunan Lawu Sang Penguasa gunung dan Kyai Jalak yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi mahluk gaib yang hingga kini masih... [...]
Upi Asmara Sakti 2

Ratu Adil

...jasad seperti manusiabiasa kemudian diberi nama Satrio Piningit. Salah satu tugas dari sekian banyak tugasnya adalah membuktikan kebenaran perkataan Sabdo Palon. Satrio Piningit juga adalah Nayo Genggong. Satrio Piningit yang... [...]
1 2