YasSalamuallah bagi kita semua umat beragama, khalifa bumi, penengak kebenaran …

Comment on Kemunculan Satrio Piningit by Wiro sableng.

YasSalamuallah bagi kita semua umat beragama, khalifa bumi, penengak kebenaran
Yaa sebagai salah satu ciptaan allah swt…
(tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang,
bapak semesta alam bumi dan langit, dewa yg maha kuasa lagi maha berkhendak)
Janganlah saling memperolok~olok sesama manusia,
sesama jenis, sesama umat, sesama kaum,sesama ruh, sesama darah, tulang, jiwa, ragamu…
Sesungguhnya kita semua adalah esa bagiNYA
dan
SYETAN adalah musuh yang nyata bagi manusia,
Sesungguhnya Makhluk allah swt yg yg wujudnya gaib dn memiliki sifat keburukan itu senang melihat kita sesama manusia berbuat kemaksiatan/berbuat keburukan
Seperti hal ini mengejek, memperolok, membanggakan diri/menyombongkan diri…
Ketahuilah allah swt maha mengetahui apa yg engkau perbuat,
Baik didunia, diakhirat, dialam gaib, dijaringan internet, karena allah ada didalam hati kita, diraga kita,
Subhannallah, allahuakbar,
Semoga kita semua sadar, serta diberi petunjuk, dan penerangan (dari maksud perkataan saya ini..)
amin,
Yassalamuallah