Loading...

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

waspa ing mripat Dak sawang urubing dahana tansah mbulat Ngupaya nylamur pangeling-eling ngegla ing dada Sarimbit karo sliramu kang saiki datan ana Saiki aku amung ijen dhewe tanpa kanca Ing...

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

punika .. Lan keduwung nalika isih memanancar esuk srengenge cahyo .. Selain geguritan di atas, kami juga menyisipkan geguritan-geguritan basa Jawa tentang bencana alam di bawah ini untuk Anda: Geguritan...

Pembaca Berita

Contoh Berita dalam Bahasa Jawa

kang uga karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sawise kepilih lurah ngandharake bakal ngajokake pensiun. Suharjono kang ing desane dikenal minangka ketua BPD Trimulyo mratelakake, yen menange ing Pilkades mujudake kemenangane...

sal nama Gunung Padang berasal dari Nagara Siang Padang

Arti Nama Gunung Padang Sama Dengan Arti Jabal Nur Di Arab

melanjutkan perjalanan ke tingkat kelima atau tingkat yang tertinggi, asal mampu dulu mencapai tingkat-tingkat sebelumnya,” papar Nanang. Makanya, di tingkat kelima itu ada singgasana raja. “Warga mempercayai itu singgasana Prabu...

Pidato Bahasa Jawa

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa

lan sageda pikantuk pawiyatan luhur kangge ngangsu kawruh ngilmu ingkang langkung inggil. Ingkang mboten nglajengaken sageda pangestu pedamelan ingkang samurwat kaliyan pangetosan ingkang sampun tinampi. Mbok menawi wonting kirang tata...

Loading...