Loading...

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

sepi nalangsa Dhewekan, tanpa sliramu ing sisihku Dhuh, larane rasa atiku Aku mbok tinggal lunga Panangisku ijen jroning sungkawa Saptasa dina aku isih brangti Ing sawalike lawang kamarku sepi Kelingan...

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

keduwung nalika isih memanancar esuk srengenge cahyo .. Selain geguritan di atas, kami juga menyisipkan geguritan-geguritan basa Jawa tentang bencana alam di bawah ini untuk Anda: Geguritan Bencana Nalika Gusti...

Pembaca Berita

Contoh Berita dalam Bahasa Jawa

...Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sawise kepilih lurah ngandharake bakal ngajokake pensiun. Suharjono kang ing desane dikenal minangka ketua BPD Trimulyo mratelakake, yen menange ing Pilkades mujudake kemenangane masyarakat Trimulyo.” Insya...

sal nama Gunung Padang berasal dari Nagara Siang Padang

Arti Nama Gunung Padang Sama Dengan Arti Jabal Nur Di Arab

tingkat kelima atau tingkat yang tertinggi, asal mampu dulu mencapai tingkat-tingkat sebelumnya,” papar Nanang. Makanya, di tingkat kelima itu ada singgasana raja. “Warga mempercayai itu singgasana Prabu Siliwangi,” kata Nanang....

Pidato Bahasa Jawa

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa

minangka kusumaning monggo kita berjuang kanti sekuat tenaga, nebihi soho merangi narkoba, ampun ngantos kita gampil kepikut barang ingkang haram meniko, ingkang badhe mbeto kito dating tumindak ingkang nalisir, saking...

Loading...