Loading...

Legenda Sabdo Palon dan Naya Genggong

Legenda Sabdo Palon dan Naya Genggong

tetapi gelar yang diberikan abdi sesuai karakter tugas yang diembannya. Sabdo Palon berkonotasi Sabdo = seseorang yang memberikan masukan / ajaran dan Palon = kebenaran yang bergema dalam ruang semesta....

Ramalan Sabdo Palon Mengenai Tanah Jawa

Ramalan Sabdo Palon Mengenai Tanah Jawa

Buda). Serat Damarwulan dan Serat Blambangan juga mengisahkan tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabdapalon tersebut. Tokoh Sabdapalon dihormati di kalangan...

Ratu Adil

Ratu Adil

...raja. Jika di Jawa Sabdo Palon menunjuk letusan gunung merapi yang abunya ke barat daya sebagai tanda kemunculannya, maka di Makassar Sabdo Palon menunjuk nama gunung “bawa karaeng” (sabdo raja)...

Titah Sabdo Palon Bukanlah Sebuah Ramalan

Titah Sabdo Palon Bukanlah Sebuah Ramalan

Islam maka pada 1478 Sabdo Palon bertitah di hadapan si momongannya. Titah Sabdo Palon bukanlah sebuah ramalan akan tetapi sebuah ucapan yang pasti terjadi kelak di masa depan antara lain...

Loading...