Loading...

Legenda Sabdo Palon dan Naya Genggong

Legenda Sabdo Palon dan Naya Genggong

tetapi gelar yang diberikan abdi sesuai karakter tugas yang diembannya. Sabdo Palon berkonotasi Sabdo = seseorang yang memberikan masukan / ajaran dan Palon = kebenaran yang bergema dalam ruang semesta....

Ramalan Sabdo Palon Mengenai Tanah Jawa

Ramalan Sabdo Palon Mengenai Tanah Jawa

hakekat nama “Sabdo Palon Noyo Genggong” adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu : Hindu – Budha (Syiwa Budha). Dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo (1135–1157) Sabda Palon juga disebut-sebut, yaitu...

Ratu Adil

Ratu Adil

...raja. Jika di Jawa Sabdo Palon menunjuk letusan gunung merapi yang abunya ke barat daya sebagai tanda kemunculannya, maka di Makassar Sabdo Palon menunjuk nama gunung “bawa karaeng” (sabdo raja)...

Titah Sabdo Palon Bukanlah Sebuah Ramalan

Titah Sabdo Palon Bukanlah Sebuah Ramalan

...Islam maka pada 1478 Sabdo Palon bertitah di hadapan si momongannya. Titah Sabdo Palon bukanlah sebuah ramalan akan tetapi sebuah ucapan yang pasti terjadi kelak di masa depan antara lain...

Loading...