Inilah dalem dan nun dalam bahasa jawa dan pembahasan lain yang erat kaitannya dengan dalem dan nun dalam bahasa jawa.

Temukan sejumlah artikel penting tentang dalem dan nun dalam bahasa jawa berikut ini dan pilih yang terbaik untuk Anda.


Penjelasan Bait ke-164 Dalam Ramalan Jayabaya

...memang berkemauan keras ingin belajar Ajaran Kepercayaan Jawa dan Adat Jawa, maka berilah Ajaran Kepercayaan Jawa atau Adat dan Budaya Jawa, ini termasuk berlakunya budi pekerti luhur, untuk keharmonisan dan...

danau Ranu Kumbolo

Legenda Gunung Semeru

Bagian-bagian Gunung Meru yang jatuh itu akhirnya tumbuh menjadi enam gunung kecil. masing-masing Gunung Katong (Gunung Lawu, 3.265 mdpl), Gunung Wilis (2.169 mdpl), Gunung Kampud (Gunung Kelud, 1.713 mdpl), Gunung...

Samudera Pasifik Dulunya Adalah Lautan Teduh

...Sebagai bahasa yang luas pemakaiannya, bahasa ini menjadi bahasa resmi di Brunei,Indonesia (sebagai bahasa Indonesia), dan Malaysia (juga dikenal sebagaibahasa Malaysia); bahasa nasional Singapura; dan menjadi bahasa kerja diTimor Leste...

TOPIK ARTIKEL POPULER

cara meramal calon kepala desa, samiri itu semar ?, sebutkeun dua conto biantara resmi jeung teu resmi nu sok kapanggih dina kahirupan sapopoé, kegunaan kayu tlogosari, Cara merawat Keris Naga Runting, Ceduh metih saucap nayata waspada Permana tinggal weruh sadurung winarah, Ciri fisik bangsa Lemuria, bahasa sunda hartina asa kangunturan madu karangran menyan putih, Puisi tema Kediri, geguritan dzikir, keris sangga buana, waspada permana tinggal artinya, unsur instrinsik tema kecelik bahasa jawa, Kuku perkutut yang panjang, teks eksplanasi galaxi