Loading...

Senjata Trisula Weda dalam Ramalan Jayabaya

...yang terkandung ternyata mengandung ajaran Budi Pekerti Adiluhung, ada juga sedikit mengenai Hukum dan Tata Negara. Pembahasan Trisula Weda pada bagian kedua ini Kita fokuskan ke Budi Pekerti Adiluhung, Kita...

Misteri Satrio Piningit dalam Ramalan Jayabaya

...dan disusun kembali supaya dapat digunakan lagi pada jaman sekarang ini yaitu jaman gila yang serba terbalik untuk merubah budi pekerti yang rusak dan membawa kembali ke Budi Pekerti Adiluhung...

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

punika .. Lan keduwung nalika isih memanancar esuk srengenge cahyo .. Selain geguritan di atas, kami juga menyisipkan geguritan-geguritan basa Jawa tentang bencana alam di bawah ini untuk Anda: Geguritan...

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

atau “coretan”. Geguritan adalah bentuk puisi yang berkembang di kalangan penutur bahasa Jawa dan Bali. Awalnya geguritan berkembang dari tembang atau nyanyian yang memiliki sanjak tertentu, sehingga akhirnya dikenal beberapa...

Monolog

Contoh Naskah Monolog Singkat

Berikan rating ya! KEAJAIBANDUNIA.WEB.ID – Akhir-akhir ini pencarian tentang contoh naskah monolog singkat juga meningkat drastis. Mungkin banyak anak-anak sekolah yang mendapatkan PR membuat contoh naskah monolog singkat. Sebelum membahas...

Loading...