Loading...

Mengenal Lebih Dekat Tentang Nusantara

Mengenal Lebih Dekat Tentang Nusantara

...7 Jaman Kala [Jaman Sedang] atau Sapta Kala, dan 1 Jaman Kala terbagi menjadi 3 Mangsa Kala [Jaman Kecil] atau Mangsa Kala, serta berhasil mengurutkan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di...

Senjata Trisula Weda dalam Ramalan Jayabaya

Budi Pekerti Adiluhung yang pernah dijalankan pada jaman Buda. Ratu Adil membawa misi ini untuk mengembalikan ke jaman Buda atau jaman Budi Pekerti Adiluhung dengan pedoman Senjata Trisula Weda. Landhepe...

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

punika .. Lan keduwung nalika isih memanancar esuk srengenge cahyo .. Selain geguritan di atas, kami juga menyisipkan geguritan-geguritan basa Jawa tentang bencana alam di bawah ini untuk Anda: Geguritan...

Penjelasan Bait ke-167 Dalam Ramalan Jayabaya

...yang ada pada Pedoman Primbon Jawa untuk berbagai keperluan, untuk detil Perhitungan & cara tidak Penulis cantumkan : Bulan rahayu, bulan-bulan baik untuk melakukan sesuatu. Pantangan bulan, bulan-bulan larangan untuk...

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

atau “coretan”. Geguritan adalah bentuk puisi yang berkembang di kalangan penutur bahasa Jawa dan Bali. Awalnya geguritan berkembang dari tembang atau nyanyian yang memiliki sanjak tertentu, sehingga akhirnya dikenal beberapa...

Loading...