Loading...

Kata Cinta dalam Bahasa Jawa

Kata-Kata Cinta Bahasa Jawa

...Netro iki ora biso merem lan tansah sliramu sing angggodo jruning roso teko lan ora biso lungo soko netro niro lan manah meniko amung ndiko sing tak pujo Jika kata-kata...

Gambaran terbentuknya benua dari masa ke masa

Keajaiban Bentuk Bumi Sejak 650 Juta Tahun Lalu

...tidak ada. Zaman ini merupakan zaman perkembangan hewan invertebrata dan pemunculan invertebrata lain seperti Tetrakoral, Graptolit, Ekinoid (Landak laut), Asteroid ( Bintang laut), Krinoid (Lilia laut) dan Bryozoa. Model bumi...

Pidato Bahasa Jawa

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa

...lan sageda pikantuk pawiyatan luhur kangge ngangsu kawruh ngilmu ingkang langkung inggil. Ingkang mboten nglajengaken sageda pangestu pedamelan ingkang samurwat kaliyan pangetosan ingkang sampun tinampi. Mbok menawi wonting kirang tata...

Ekspansi Cina ke Nusantara

Ekspansi Cina ke Nusantara

di negeri Cina. Keadaan Agama Budha demikian itu berlangsung sampai akhir jaman Dinasti Tang (Th. 618 – 906 M). Tahun 100 – 400 M Kerajaan Funan atau Fun An (=Pnom...

Tahun 1000 Sebelum Masehi

...negara” atau “agama resmi” di negeri Cina. Keadaan Agama Budha demikian itu berlangsung sampai akhir jaman Dinasti Tang (Th. 618 – 906 M). Tahun 100 – 400 M. : Kerajaan...

Loading...