Inilah hitungan joyoboyo dan pembahasan lain yang erat kaitannya dengan hitungan joyoboyo.

Temukan sejumlah artikel penting tentang hitungan joyoboyo berikut ini dan pilih yang terbaik untuk Anda.


Ramalan Sabdo Palon Mengenai Tanah Jawa

Ramalan Sabdo Palon Mengenai Tanah Jawa

...hakekat nama “Sabdo Palon Noyo Genggong” adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu : Hindu – Budha (Syiwa Budha). Dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo (1135–1157) Sabda Palon juga disebut-sebut, yaitu...

Tanah Jawa Dwipa

Legenda Tanah Jawa Dwipa

...melainkan juga untuk para kawula biasa. Ramalan itu dikenal dengan nama Ramalan Jayabaya (Joyoboyo). Kerajaan Dewa Pertama Jawa Dwipa, menurut sebuah sumber, adalah kerajaan dewa pertama di pulau Jawa. Letaknya...

Ratu Adil

Ratu Adil

...yang ditunggu-tunggu oleh orang kristen semuanya telah turun ke bumi sejak tahun 1996. Ketiganya terakumulasi menjadi satu kesatuan di dalam diri Satrio Piningit. Dalam ramalan Joyoboyo disebutkan bahwa Satrio Piningit...

TOPIK ARTIKEL POPULER

mimpi melihat punden, dongeng jorang urang sunda, cara meramal calon kepala desa, samiri itu semar ?, sebutkeun dua conto biantara resmi jeung teu resmi nu sok kapanggih dina kahirupan sapopoé, kegunaan kayu tlogosari, Cara merawat Keris Naga Runting, Ceduh metih saucap nayata waspada Permana tinggal weruh sadurung winarah, Ciri fisik bangsa Lemuria, bahasa sunda hartina asa kangunturan madu karangran menyan putih, Puisi tema Kediri, geguritan dzikir, keris sangga buana, waspada permana tinggal artinya, unsur instrinsik tema kecelik bahasa jawa