Loading...

Faktor Runtuhnya Turki Usmaniyah

...yang diiringi dengan masa gemilang biasanya berakhir dengan masa kemunduran bahkan mungkin kehancuran. Ada 2 faktor yang membuat khilafah Turki Utsmani mundur: 1. Intern Buruknya pemahaman Islam Lemahnya pemahaman Islam...

Mahdawiyah Menurut Sunni, Syi’ah dan Wahabi

...mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, bersikap keras terhadap orang- orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada...

Loading...