Inilah keturunan yafits bin nuh dan pembahasan lain yang erat kaitannya dengan keturunan yafits bin nuh.

Temukan sejumlah artikel penting tentang keturunan yafits bin nuh berikut ini dan pilih yang terbaik untuk Anda.


Keturunan Nabi Nuh

Keturunan Nabi Nuh

Ham. Bangsa ash-Shaqalibah berasal dari keturunan asykanar bin Thugarma bin Yafits. Bangsa Cina berasal dari keturunan Shini bin Maghugh bin Yafits. Bangsa Ibrani berasal dari anak Amir bin Syalikh bin...

Peta sebaran Gen di Asia Tenggara, diambil dari L. Jin et. al

Teori Out of Sundaland

Daksa) bin, 14. Mpu Daksa bin, 15. Rakai Watuhumalang bin, 16. Pramodawardani binti, 17. Samaratungga bin, 18. Samaragwira bin, 19. Rakai Panangkaran bin, 20. Sanjaya bin, 21. Brata Senawa bin,...

Menguak Kembali Misteri Tanah Para Nabi

Menguak Kembali Misteri Tanah Para Nabi

...adalah keturunan dari kaum beriman yang menaiki bahtera NUH as itu tadi . Bagaimana ini bisa terjadi ? Di dalam bahtera NUH itu anak – anak NUH as melahirkan keturunan...

TOPIK ARTIKEL POPULER

cara meramal calon kepala desa, samiri itu semar ?, sebutkeun dua conto biantara resmi jeung teu resmi nu sok kapanggih dina kahirupan sapopoé, kegunaan kayu tlogosari, Cara merawat Keris Naga Runting, Ceduh metih saucap nayata waspada Permana tinggal weruh sadurung winarah, Ciri fisik bangsa Lemuria, bahasa sunda hartina asa kangunturan madu karangran menyan putih, Puisi tema Kediri, geguritan dzikir, keris sangga buana, waspada permana tinggal artinya, unsur instrinsik tema kecelik bahasa jawa, Kuku perkutut yang panjang, teks eksplanasi galaxi