Inilah kitiran janur ing tengahing sawah nyritaake dan pembahasan lain yang erat kaitannya dengan kitiran janur ing tengahing sawah nyritaake.

Temukan sejumlah artikel penting tentang kitiran janur ing tengahing sawah nyritaake berikut ini dan pilih yang terbaik untuk Anda.


Pembaca Berita

Contoh Berita dalam Bahasa Jawa

masyarakat Trimulyo.” Insya Allah, aku bakal nuhoni amanah warga Trimulyo kanggo ngabdi minangka lurah desa,” pratelake. Sauntara kuwi, ing wektu kang bebarengan pilkades ing wilayah sleman uga digelar ing desa...

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

waspa ing mripat Dak sawang urubing dahana tansah mbulat Ngupaya nylamur pangeling-eling ngegla ing dada Sarimbit karo sliramu kang saiki datan ana Saiki aku amung ijen dhewe tanpa kanca Ing...

Pidato Bahasa Jawa

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa

lan sageda pikantuk pawiyatan luhur kangge ngangsu kawruh ngilmu ingkang langkung inggil. Ingkang mboten nglajengaken sageda pangestu pedamelan ingkang samurwat kaliyan pangetosan ingkang sampun tinampi. Mbok menawi wonting kirang tata...

TOPIK ARTIKEL POPULER

mimpi melihat punden, dongeng jorang urang sunda, cara meramal calon kepala desa, samiri itu semar ?, sebutkeun dua conto biantara resmi jeung teu resmi nu sok kapanggih dina kahirupan sapopoé, kegunaan kayu tlogosari, Cara merawat Keris Naga Runting, Ceduh metih saucap nayata waspada Permana tinggal weruh sadurung winarah, Ciri fisik bangsa Lemuria, bahasa sunda hartina asa kangunturan madu karangran menyan putih, Puisi tema Kediri, geguritan dzikir, keris sangga buana, waspada permana tinggal artinya, unsur instrinsik tema kecelik bahasa jawa