Loading...

Pembaca Berita

Contoh Berita dalam Bahasa Jawa

masyarakat Trimulyo.” Insya Allah, aku bakal nuhoni amanah warga Trimulyo kanggo ngabdi minangka lurah desa,” pratelake. Sauntara kuwi, ing wektu kang bebarengan pilkades ing wilayah sleman uga digelar ing desa...

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

waspa ing mripat Dak sawang urubing dahana tansah mbulat Ngupaya nylamur pangeling-eling ngegla ing dada Sarimbit karo sliramu kang saiki datan ana Saiki aku amung ijen dhewe tanpa kanca Ing...

Pidato Bahasa Jawa

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa

lan sageda pikantuk pawiyatan luhur kangge ngangsu kawruh ngilmu ingkang langkung inggil. Ingkang mboten nglajengaken sageda pangestu pedamelan ingkang samurwat kaliyan pangetosan ingkang sampun tinampi. Mbok menawi wonting kirang tata...

bahwa bangsa ini dulunya adalah bangsa yang besar dalam arti kejayaannya, kemakmurannya, kesuburan alamnya,

Hubungan Kejayaan Nusantara dengan Para Leluhur ( Bagian II )

dari kacamata subyektif, menurut penafsiran pribadi, sesuai kepentingan kelompok dan golongannya sendiri. Kepentingan yang kuat meniadakan kepentingan yang lemah. Kepentingan pribadi atau kelompok diklaim atas nama kepentingan rakyat. Untuk mencari...

Loading...