Loading...

Misteri Mengenai Gunung Merapi

Misteri Mengenai Gunung Merapi

...“Hutan Pijen dadn Blumbang”. Bukit Turgo, Plawangan, Telaga putri, Muncar, Goa Jepang, Umbul Temanten, Bebeng, Ringin Putih dan Watu Gajah. Beberapa jenis binatang keramat tinggal di hutan sekeliling Gunung Merapi...

Puisi Bahasa Sunda Tentang Alam

Puisi dan Sajak Bahasa Sunda Tentang Alam

...dina telaga Tanpa karasaeun dina kiruh na suasana Nungguan dina dua usum bagentos Sasih ngedeng disana Dina wengi lindungan mega Lolong kelangsungan sarta pilihan tak terduga Teuing naon anu lumangsung...

Sang Hyang Nurcahya

...Sang Hyang Nurcahya, kemudian diajari ilmu “kawruh sak durunge winarah” semua yang sudah dan bakal terjadi. Kemudian Sang Hyang Nurcahya meneruskan mencari surga sampai ke telaga di hulu sungai yang...