Inilah naskah dakwah bahasa sunda dan pembahasan lain yang erat kaitannya dengan naskah dakwah bahasa sunda.

Temukan sejumlah artikel penting tentang naskah dakwah bahasa sunda berikut ini dan pilih yang terbaik untuk Anda.


Sejarah Asal Mula Urang Sunda

Sejarah Asal Mula Urang Sunda

dan huruf Arab, bahasa Jawa-Sunda atau huruf Jawa tapi bahasanya bahasa Sunda seperti naskah Carita Waruga Guru dan bahasa Melayu dan huruf Latin. Sampai tahun 1980-an, pembuatan naskah Sunda masih...

Dahulu Indonesia Adalah Sunda

Dahulu Indonesia Adalah Sunda

dicatat dalam bahasa Portugis, kemudian orang Belanda menerjemahkan dengan bahasa Belanda menjadi Sunda Eilanden (kepulauan Sunda), yang dibangun dengan Grote Sunda Eilanden dengan Kleine Sunda Eilanden.Sunda Eilanden atau Kepulauan Sunda...

TOPIK ARTIKEL POPULER

samiri itu semar ?, sebutkeun dua conto biantara resmi jeung teu resmi nu sok kapanggih dina kahirupan sapopoé, kegunaan kayu tlogosari, Cara merawat Keris Naga Runting, Ceduh metih saucap nayata waspada Permana tinggal weruh sadurung winarah, Ciri fisik bangsa Lemuria, bahasa sunda hartina asa kangunturan madu karangran menyan putih, Puisi tema Kediri, geguritan dzikir, keris sangga buana, waspada permana tinggal artinya, unsur instrinsik tema kecelik bahasa jawa, Kuku perkutut yang panjang, teks eksplanasi galaxi, sajak sunda ukur dina panineungan