Loading...

Tanda Menjelang Akhir Zaman

Tanda Menjelang Akhir Zaman

...itu. Karena sejak awal ideologi Darwinis menolak kepercayaan kepada Allah SWT., tidak mengenal nilai-nilai moral dan memandang manusia sebagai spesies hewan maka wajar jika filsafat sesat ini, yang telah menyebar...

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

punika .. Lan keduwung nalika isih memanancar esuk srengenge cahyo .. Selain geguritan di atas, kami juga menyisipkan geguritan-geguritan basa Jawa tentang bencana alam di bawah ini untuk Anda: Geguritan...

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

atau “coretan”. Geguritan adalah bentuk puisi yang berkembang di kalangan penutur bahasa Jawa dan Bali. Awalnya geguritan berkembang dari tembang atau nyanyian yang memiliki sanjak tertentu, sehingga akhirnya dikenal beberapa...

HUBUNGAN KEJAYAAN NUSANTARA DENGAN PARA LELUHUR BANGSA

Hubungan Kejayaan Nusantara dengan Para Leluhur ( Bagian III )

...gemah ripah loh jinawi, bilamana semua suku bangsa kembali nguri-uri kebudayaan, menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal (local wisdom), masing-masing suku kembali melestarikan tradisi peninggalan para leluhur nusantara....

Keajaiban Fenomena Penggembungan Alam Semesta

Keajaiban Fenomena Penggembungan Alam Semesta

...tinggi tersebut, terlalu menekankan pada penghargaan terhadap per­orangan, mengesampingkan dan mengumbar fenomena kebiadaban dan kemerosotan moral. Ahli filsafat Yunani kuno Plato (427 SM — 347 SM) ketika membicarakan kemusnahan Atlantis...

Loading...