Inilah peninggalan raden kian santang dan pembahasan lain yang erat kaitannya dengan peninggalan raden kian santang.

Temukan sejumlah artikel penting tentang peninggalan raden kian santang berikut ini dan pilih yang terbaik untuk Anda.


Prabu Siliwangi

Pusaka Prabu Kian Santang

pusaka Prabu Kian Santang juga demikian, selalu berakhir dengan asumsi penuh ketidakpastian. Kian Santang adalah putera dari Prabu Siliwangi, raja Padjajaran yang terkenal dengan pusaka Kujang Kembarnya. Kian Santang adalah...

buah maja

Awal Berdirinya Majapahit

ke Kadiri untuk menyampaikan bahwa Raden Wijaya menyerah dan bermaksud untuk mengabdi kepada Prabu Jayakatwang. Permohonan tersebut disetujui oleh Prabu Jayakatwang. buah maja Raden Wijaya Berangkat ke Kediri Raden Wijaya...

Kerajaan Majapahit

Catatan Sejarah Berdirinya Majapahit

...hampir tertangkap oleh Patih Mundarang, Raden Wijaya memancal tanah bajakan sehingga jatuh didada dan dahi ki Patih ,Raden Wijaya pun berhasil lolos dari kejaran musuh. Pasukan Raden Wijaya Melarikan Diri...

TOPIK ARTIKEL POPULER

mimpi melihat punden, dongeng jorang urang sunda, cara meramal calon kepala desa, samiri itu semar ?, sebutkeun dua conto biantara resmi jeung teu resmi nu sok kapanggih dina kahirupan sapopoé, kegunaan kayu tlogosari, Cara merawat Keris Naga Runting, Ceduh metih saucap nayata waspada Permana tinggal weruh sadurung winarah, Ciri fisik bangsa Lemuria, bahasa sunda hartina asa kangunturan madu karangran menyan putih, Puisi tema Kediri, geguritan dzikir, keris sangga buana, waspada permana tinggal artinya, unsur instrinsik tema kecelik bahasa jawa