Loading...

Pilar-Pilar Heracles

Mungkinkah Atlantis Sesungguhnya Adalah Indonesia

...lisan dari pendeta Mesir di Sais. Solon menyampaikan kisah ini kepada Dropides, kakek buyut Critias. Dropides menyampaikannya kepada putranya, (yang juga bernama) Critias, dan diteruskan kepada Critias, sang cucu. Selama...

Loading...