Loading...

Tabel Weton Jawa

Primbon Jawa Ramalan Rejeki Menurut Weton

atau hati-hati dalam melangkah dikala rejekinya sedang sulit 2. Weton yang memiliki angka peruntungan 2 adalah SABTU WAGE, JUM’AT KLIWON, SENIN PON, RABU PAHING, KAMIS PON, SELASA PON dan MINGGU...

Kata Cinta dalam Bahasa Jawa

Kata-Kata Cinta Bahasa Jawa

...Netro iki ora biso merem lan tansah sliramu sing angggodo jruning roso teko lan ora biso lungo soko netro niro lan manah meniko amung ndiko sing tak pujo Jika kata-kata...

Pidato Bahasa Jawa

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa

...lan sageda pikantuk pawiyatan luhur kangge ngangsu kawruh ngilmu ingkang langkung inggil. Ingkang mboten nglajengaken sageda pangestu pedamelan ingkang samurwat kaliyan pangetosan ingkang sampun tinampi. Mbok menawi wonting kirang tata...

Senjata Trisula Weda dalam Ramalan Jayabaya

yen mbesuk ngancik tutuping tahun sinungkalan dewa wolu, ngasta manggalaning ratu bakal ana Dewa ngejawantah apengawak Manungsa apasurya padha bethara Kresna awatak Baladewa agegaman trisula wedha jinejer wolak-waliking zaman wong...

Penjelasan Bait ke-167 Dalam Ramalan Jayabaya

...yang ada pada Pedoman Primbon Jawa untuk berbagai keperluan, untuk detil Perhitungan & cara tidak Penulis cantumkan : Bulan rahayu, bulan-bulan baik untuk melakukan sesuatu. Pantangan bulan, bulan-bulan larangan untuk...

Loading...